Kadra

 
 
 

Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie

Dyrektor szkoły mgr Marek Kiełbasa  - historia, wiedza o społeczeństwie

 1. mgr Estera Gawlikowska - język angielski
 2. ks. mgr Tadeusz Śmierciak - religia
 3. mgr Kinga Gruca - pedagog, doradca zawodowy
 4. mgr Danuta Kędroń - nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca kl. I
 5. mgr Anna Fałowska - logopeda
 6. mgr Małgorzata Legutko - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. VIII
 7. mgr Edyta Łęczycka - język niemiecki, plastyka, muzyka
 8. mgr Marta Mrówka - przyroda, biologia, geografia, wychowanie do życia w rodzinie,  wychowawca kl. V
 9. mgr Józef Oracz - język polski, wychowawca klasy VIIa
 10. mgr Dorota Padoł - język angielski, plastyka, muzyka
 11. mgr Joanna Pałka - historia
 12. mgr Joanna Kotecka - chemia,
 13. mgr Katarzyna Piasecka  - geografia, matematyka, wychowawca klasy VIIb
 14. mgr Janina Poręba – wychowanie przedszkolne
 15. mgr Małgorzata Poręba - matematyka, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. IV
 16. mgr Beata Potoczek - nauczanie wczesnoszkolne, pedagog, wychowawca  kl. III
 17. mgr Ewa Mamak - nauczanie wczesnoszkolne,  wychowawca kl. II
 18. ks. mgr  Paweł Ryś - religia
 19. mgr Anna Siedlarz - biblioteka szkolna, świetlica
 20. mgr Leonarda Słaby - fizyka, technika, informatyka
 21. mgr Tomasz Skraba - język polski