Bezpieczna Szkoła

 

 

Bezpieczna szkoła + https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

 

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

 

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Materiały dydaktyczne

 

Osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

 1. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej – ul. Śniadeckich 10, 33- 300 Nowy Sącz, tel. 18 449-730
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Kilińskiego 72, 33- 300 Nowy Sącz, tel. 18 443 82 51
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej – Kamionka Wielka 253, 33-334 Kamionka Wielka, tel. 18 449 07 63
 4. Dzielnicowy -  asp. sztab. Jacek Romanek -   ul. Zamkowa 2, 33-335 Nawojowa, tel. 18 445 70 77
 5. Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – ul. Waryńskiego 1,33- 300 Nowy Sącz, tel. 18 473 14 08
 6. Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w Rodzinie - niebieska linia - tel. 801 120 002

 

Telefony alarmowe:

 

 • Policja 997

 

 • Straż Pożarna 998

 

 • Pogotowie Ratunkowe 999

 

 • Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112

 

 • Pogotowie Energetyczne 991

 

 • Pogotowie Gazowe 992

 

 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

 

 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987

 

 • Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.