Aktualności

 

Szkoła Podstawowa

im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie

-----------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS PROF. PIOTRA PORĘBY W MYSTKOWIE

 

PODCZAS ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID- 19

------------------------------------------------------------------

 

Rekrutacja do klasy I i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zdalna Szkoła

 

GMINA KAMIONKA WIELKA realizuje projekt dofinansowany

 

z Funduszy Europejskich pt. ZDALNA SZKOŁA + W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ.

 

ZDALNA SZKOŁA +     PLAKAT

 

Celem projektu jest zapewnienie możliwości zdalnej nauki uczniów szkół podstawowych Gminy Kamionka Wielka z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez zakup sprzętu niezbędnego do uczestnictwa w zdalnym nauczaniu.

....................................................................................................................

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Mystkowie
w roku szkolnym 2020/2021:

 

2 listopada 2020 r.
12-13 listopada 2020 r.
25-27 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.

==================================================

 

 

 

 

 

 

GMINA KAMIONKA WIELKA realizuje projekt dofinansowany

 

z Funduszy Europejskich pt. ZDALNA SZKOŁA – WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO.

 

ZDALNA SZKOŁA      PLAKAT

 

Celem projektu jest zapewnienie możliwości zdalnej nauki uczniów szkół podstawowych Gminy Kamionka Wielka poprzez zakup sprzętu niezbędnego do uczestnictwa w zdalnym nauczaniu.

 

 

W ramach projektów nasza szkoła wzbogaciła się o 10 laptopów z pełnym oprogramowaniem.

 

 

 

Skorzystać z nich mogli uczniowie i nauczyciele podczas zdalnego nauczania.

 

===============================================

 

 

Bezpieczny powrót do szkoły – wskazówki dla rodzica i ucznia

 

 


 

=========================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA DLA UCZNIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===========================================

Bezpłatny kurs programowania dla dzieci i młodzieży.

KURSY PROGRAMOWANIA ONLINE

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w "Szkole z Gigantami" - projekt pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

“Szkoła z Gigantami” jest to cykl 5 bezpłatnych zajęć online w formie webinaru, które szkoły mogą zaproponować uczniom w ramach lekcji informatyki lub dodatkowych zajęć pozaszkolnych.

Zajęcia będą odbywać się przez 5 tygodni w każdy poniedziałek. Aby wziąć udział w lekcjach online, uczniowie proszeni są o indywidualne zapisanie się przez formularz zgłoszeniowy.
Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z podstawami programowania oraz zasadami bezpiecznego poruszania się po Internecie.
Pierwsze 4 lekcje to praktyczne warsztaty z programowania w języku Scratch lub Python. Ostatnie zajęcia natomiast poświęcone będą bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i są częścią programu “Bezpieczny Internet Online”.
Webina  “Bezpieczny Internet Online” prowadzony jest także w osobnej formie kierowanej do rodziców uczniów.

Zachęcamy do obejrzenia filmików, w których mówimy dlaczego warto wziąć udział w naszych warsztatach (linki poniżej):
grupa 9-12 lat https://www.youtube.com/watch?v=dDYclimXjeg&t=3s
grupa 13-18 lat https://www.youtube.com/watch?v=M9d5-apix_Q&t=5s

Warsztaty są całkowicie bezpłatne i podzielone są na 2 grupy wiekowe, dla których program został specjalnie dopasowany.
Spotkania będą prowadzone w formie webinaru, każde z nich trwa 2 godziny lekcyjne (1,5 h).
Udział w warsztatach nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, link do programu zostaje podany na początku każdych zajęć.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest rejestracja oraz wybranie docelowej grupy dla ucznia. Zapisy dokonywane są indywidualnie dla każdego uczestnika (prosimy o przekazanie tej informacji rodzicom, brak Formularz rejestracji:
>>> "Szkoła z Gigantami" - zapisy dla uczniów <<<
możliwości zapisania całej klasy).

Dodatkowo, wszystkich rodziców oraz opiekunów zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie “Bezpieczny Internet ONLINE”. Będą to darmowe warsztaty adresowane specjalnie do rodziców. W trakcie webinaru zostaną przedstawione zagrożenia czyhające na użytkowników Internetu oraz zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Podczas warsztatów nasi trenerzy edukują m.in. o tym, czym jest dark web oraz jak bronić się przed atakami hakerskimi.

Aby wziąć udział w warsztatach “Bezpieczny Internet ONLINE” dla rodziców oraz opiekunów należy dokonać rejestracji poprzez następujący link:

>>> "Bezpieczny Internet ONLINE" - zapisy dla rodziców oraz opiekunów <<<

Serdecznie zachęcamy wszystkie placówki edukacyjnie do udostępniania informacji o projekcie na stronach internetowych lub na Facebooku oraz przekazania uczniom i rodzicom możliwości wzięcia udziału w warsztatach.

ZAPISY DLA UCZNIÓW https://giganciprogramowaniaformularz.edu.pl/app/SzkolaZGigantami

 

 

 

 

=========

 

 

Regulamin korzystania z boisk sportowych

 

 

 

 

 

 

 

przy Szkole Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby

 

 

 

 

 

 

 

w Mystkowie

 

 

 

 

w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Boisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).

======================================================

Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Mystkowie

=========================================================================

 

Wytyczne GIS, MEN i MZ dla szkół podstawowych

 

========================

 

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie w okresie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, w oddziale przedszkolnym prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

dyrektor szkoły

mgr Marek Kiełbasa

 

===================================================

W związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych od 12 marca br., prosimy wszystkich rodziców i uczniów o stałą kontrolę dziennika elektronicznego https://portal.librus.pl/rodzina, gdyż za jego pośrednictwem nauczyciele naszej szkoły będą przekazywać informacje i materiały do nauki zdalnej.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w kraju plac zabaw, siłownia oraz boiska znajdujące się przy budynku naszej szkoły są zamknięte. Dzieci w czasie trwania kwarantanny powinny pozostawać w domu pod opieką rodziców. Jest to czas, w którym uczniowie powinni unikać kontaktów towarzyskich, wyjść na place zabaw oraz w miejsca, w których może dojść do zakażenia. Apelujemy o odpowiedzialność. Zadbajmy wspólnie o to, aby cel obecnych działań, czyli ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa został osiągnięty. Zadbajmy o to, aby nasze dzieci, abyśmy my sami nie musieli bez koniecznej potrzeby przebywać w większych skupiskach ludzkich.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Kolejne informacje będziemy przekazywać Państwu na bieżąco na stronie szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny.

===============================

Informacja

 

 

 

W związku z koniecznością nauki on-line informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest
Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie reprezentowana przez Dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełniania obowiązków Administratora wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) dotyczących realizacji obowiązku nauczania zdalnego.

 

 

 

Dane w postaci adres IP, mail, nick mogą być przekazywane odbiorcom takim jak firmy hostingowe, podmioty zarządzające komunikatorami, platformami do zdalnego nauczania.

 

 

 

Informacje nt. przetwarzania danych są dostępne w ogólnej klauzuli RODO oraz poprzez kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych.

 

 

 

Dane Inspektora  Ochrony Danych Osobowych
Agata Janiszewska -  Skowron
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

=================================

 

Zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej w Mystkowie

od 12 marca 2020 roku

 

 

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

 

 

 

 

 

 

 

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne,

 

 

 

 

 

 

 

jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

 

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności

 

 

 

 

 

 

 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 12 i 13 marca br. dla uczniów oraz dzieci,
którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki,
będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy
Szkoły Podstawowej w Mystkowie (7:40 – 16:00).

 

 

 

 

 

 

 

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. dzieci oraz uczniowie nie przychodzą do szkoły.

 

 

 

Rodzicu,

 

 

 

 

 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Uczniu,

 

 

 

 

 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.epodreczniki.pl udostępnione zostały e-materiały do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

 

 

Nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu, które będą przekazywane uczniom przez dziennik elektroniczny: https://portal.librus.pl/rodzina

Jeśli uczeń lub rodzic nie dysponują kodem dostępu do e-dziennika,

prosimy o szybki kontakt z sekretariatem szkoły

- najpóźniej do piątku 13 marca 2020 r.

 

 

 

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

 

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

----------------------------------------------------------

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

w Kamionce Wielkiej

 

====================================================================

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby
w Mystkowie informuje, że zapisy na rok szkolny 2020/2021
do oddziału przedszkolnego oraz do  klasy pierwszej szkoły podstawowej
rozpoczną się 2 marca 2020 roku i trwać będą do 16 marca 2020 roku - zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 16 stycznia 2020 roku.

 

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie przyjmowane są z urzędu dzieci siedmioletnie, zamieszkałe w obwodzie szkoły (urodzone w roku 2013) na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów kandydata (dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie SP w Mystkowie).

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I - pobierz

ZGŁOSZENIE do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie na rok szkolny 2020/2021 - pobierz
+ oświadczenie o miejscu zamieszkania - pobierz

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. PROF. PIOTRA PORĘBY
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (dotyczy dzieci spoza obwodu SP w Mystkowie) - pobierz

.................................................................................................................................

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w Mystkowie - zasady rekrutacji - pobierz

Do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie przyjmuje się dzieci sześcioletnie w celu odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci pięcioletnie i czteroletnie zamieszkałe na terenie Gminy Kamionka Wielka - na podstawie wniosku.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KS. PROF. PIOTRA PORĘBY W MYSTKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - pobierz
oraz
druki wymaganych oświadczeń - pobierz.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - pobierz

========================================================================================

=================================================================

===================================

 

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie – informacja Ministerstwa Zdrowia

 

 

=======================================================================================================

==============================================================

=========================

Zapraszamy na Fanpage

Szkoły Podstawowej w Mystkowie


 

-----------------------------------

 

 

We wrześniu 2019 roku Szkoła Podstawowa im. ks. Prof. Piotra Poręby w Mystkowie przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”,

 

organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie,

 

Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolski Urząd Wojewódzki

 

oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

 

 

Celem konkursu jest wyposażenie jak największej liczby uczniów w elementy odblaskowe,

 

zachęcanie do noszenia odblasków, a co za tym idzie – propagowanie bezpiecznego

 

poruszania się po drodze wszystkich uczestników ruchu drogowego.

---------------------------------

Ubezpieczenie EDU PLUS

---------

 

„Bezpieczna szkoła.

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne

w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

 

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Gmina Kamionka Wielka od 1 czerwca 2017r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminie Kamionka Wielka”.

Lider projektu: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy projektu: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Gmina Kamionka Wielka

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. - 31.05.2019r.

W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie będą mieli możliwość wziąć udział w:

 • zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki
 • zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych z przyrody
 • zajęciach dodatkowych w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania

Dodatkowo uczniowie szkoły podstawowej, którzy mają trudności z nauką języka angielskiego będą mieli szansę skorzystania ze stypendiów na naukę języka angielskiego. Wysokość stypendium wynosi 1 800.00 zł/ucznia.

Poza stypendiami i realizacją zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz dodatkowych dla uczniów realizacja projektu przewiduje również:

 • wyposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w narzędzia do nauczania przyrody
 • wyposażenie szkolnej pracowni matematycznej w przyrządy do nauczania matematyki
 • Zakup sprzętu TIK do szkoły w ramach zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania

Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie ukierunkowane na rozwój umiejętności zawodowych w dwóch obszarach tematycznych tj.:

 • · nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
 • · wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wartość projektu: 1 121 880,40 PLN w tym:

 • · współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 057 725,40 PLN
 • · współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 993 570,40 PLN
 • · wkład własny Gminy Kamionka Wielka: 64 155,00 PLN

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia wyrównawcze będzie się odbywać w dwóch cyklach: I cykl w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 19.06.2017r. do 30.09.2017r; II cykl w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 19.06.2018r. do 30.09.2018r. Dodatkowa rekrutacja (w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach) zostanie przeprowadzona w terminach: od 25.01.2018r. do 09.03.2018r. (I cykl) oraz od 25.01.2019r. do 09.03.2019r. (II cykl).

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania odbędzie się w terminie od 01.10.2018r. do 31.12.2018r.

 

Na terenie szkoły zostaną zorganizowane spotkania z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim i wskazanie korzyści wynikających z uczestnictwa. Terminy spotkań oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia dodatkowe oraz stypendia na naukę języka angielskiego są skierowane wyłącznie do uczniów szkoły podstawowej ( uczniowie gimnazjum nie są objęci wsparciem w projekcie).

„Akademia równych szans –
wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
w gminie Kamionka Wielka”