Aktualności

 

Szkoła Podstawowa

im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie

-----------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS PROF. PIOTRA PORĘBY W MYSTKOWIE

PODCZAS ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID- 19

------------------------------------------------------------------

 

Rekrutacja do klasy I i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/22

 

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mystkowie trwa od 1 do 15 marca 2021 roku.

Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Mystkowie

Wniosek o przyjęcie i oświadczenia do rekrutacji - oddział przedszkolny

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja do klasy I

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych kandydata – Załącznik 1. Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Szkoły. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata w obwodzie szkoły.

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZGŁOSZENIE DO KLASY I (dla dzieci z obwodu szkoły)

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW

KLAUZULA RODO DLA RODZICÓW

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata - WNIOSEK O PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY 1 (dla dzieci spoza obwodu szkoły).

Zarządzenie wójta Gminy Kamionka Wielka w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
UCHWAŁA RADY GMINY W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA
UCHWAŁA RADY GMINY W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY 1
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA WÓJTA - ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zdalna Szkoła

GMINA KAMIONKA WIELKA realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich pt. ZDALNA SZKOŁA + W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ.

ZDALNA SZKOŁA +     PLAKAT

Celem projektu jest zapewnienie możliwości zdalnej nauki uczniów szkół podstawowych Gminy Kamionka Wielka z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez zakup sprzętu niezbędnego do uczestnictwa w zdalnym nauczaniu.

....................................................................................................................

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Mystkowie
w roku szkolnym 2020/2021:

2 listopada 2020 r.
12-13 listopada 2020 r.
25-27 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.

==================================================

GMINA KAMIONKA WIELKA realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich pt. ZDALNA SZKOŁA – WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO.

ZDALNA SZKOŁA      PLAKAT

Celem projektu jest zapewnienie możliwości zdalnej nauki uczniów szkół podstawowych Gminy Kamionka Wielka poprzez zakup sprzętu niezbędnego do uczestnictwa w zdalnym nauczaniu.

W ramach projektów nasza szkoła wzbogaciła się o 10 laptopów z pełnym oprogramowaniem.

Skorzystać z nich mogli uczniowie i nauczyciele podczas zdalnego nauczania.

===============================================

 

Regulamin korzystania z boisk sportowych

przy Szkole Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby

w Mystkowie

w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Boisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).

======================================================

Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Mystkowie

=========================================================================

 

Wytyczne GIS, MEN i MZ dla szkół podstawowych

===================================================

W związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych od 12 marca br., prosimy wszystkich rodziców i uczniów o stałą kontrolę dziennika elektronicznego https://portal.librus.pl/rodzina, gdyż za jego pośrednictwem nauczyciele naszej szkoły będą przekazywać informacje i materiały do nauki zdalnej.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w kraju plac zabaw, siłownia oraz boiska znajdujące się przy budynku naszej szkoły są zamknięte. Dzieci w czasie trwania kwarantanny powinny pozostawać w domu pod opieką rodziców. Jest to czas, w którym uczniowie powinni unikać kontaktów towarzyskich, wyjść na place zabaw oraz w miejsca, w których może dojść do zakażenia. Apelujemy o odpowiedzialność. Zadbajmy wspólnie o to, aby cel obecnych działań, czyli ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa został osiągnięty. Zadbajmy o to, aby nasze dzieci, abyśmy my sami nie musieli bez koniecznej potrzeby przebywać w większych skupiskach ludzkich.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Kolejne informacje będziemy przekazywać Państwu na bieżąco na stronie szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny.

===============================

Informacja

W związku z koniecznością nauki on-line informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest
Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie reprezentowana przez Dyrektora szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełniania obowiązków Administratora wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) dotyczących realizacji obowiązku nauczania zdalnego.

Dane w postaci adres IP, mail, nick mogą być przekazywane odbiorcom takim jak firmy hostingowe, podmioty zarządzające komunikatorami, platformami do zdalnego nauczania.

Informacje nt. przetwarzania danych są dostępne w ogólnej klauzuli RODO oraz poprzez kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych.

Dane Inspektora  Ochrony Danych Osobowych
Agata Janiszewska -  Skowron
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

=================================

 

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie – informacja Ministerstwa Zdrowia

 

 

 

Zapraszamy na Fanpage

Szkoły Podstawowej w Mystkowie

-----------------------------------

 

 

„Bezpieczna szkoła.

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne

w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

 

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Gmina Kamionka Wielka od 1 czerwca 2017r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminie Kamionka Wielka”.

Lider projektu: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy projektu: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Gmina Kamionka Wielka

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. - 31.05.2019r.

W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie będą mieli możliwość wziąć udział w:

 • zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki
 • zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych z przyrody
 • zajęciach dodatkowych w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania

Dodatkowo uczniowie szkoły podstawowej, którzy mają trudności z nauką języka angielskiego będą mieli szansę skorzystania ze stypendiów na naukę języka angielskiego. Wysokość stypendium wynosi 1 800.00 zł/ucznia.

Poza stypendiami i realizacją zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz dodatkowych dla uczniów realizacja projektu przewiduje również:

 • wyposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w narzędzia do nauczania przyrody
 • wyposażenie szkolnej pracowni matematycznej w przyrządy do nauczania matematyki
 • Zakup sprzętu TIK do szkoły w ramach zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania

Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie ukierunkowane na rozwój umiejętności zawodowych w dwóch obszarach tematycznych tj.:

 • · nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
 • · wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wartość projektu: 1 121 880,40 PLN w tym:

 • · współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 057 725,40 PLN
 • · współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 993 570,40 PLN
 • · wkład własny Gminy Kamionka Wielka: 64 155,00 PLN

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia wyrównawcze będzie się odbywać w dwóch cyklach: I cykl w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 19.06.2017r. do 30.09.2017r; II cykl w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 19.06.2018r. do 30.09.2018r. Dodatkowa rekrutacja (w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach) zostanie przeprowadzona w terminach: od 25.01.2018r. do 09.03.2018r. (I cykl) oraz od 25.01.2019r. do 09.03.2019r. (II cykl).

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania odbędzie się w terminie od 01.10.2018r. do 31.12.2018r.

 

Na terenie szkoły zostaną zorganizowane spotkania z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim i wskazanie korzyści wynikających z uczestnictwa. Terminy spotkań oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia dodatkowe oraz stypendia na naukę języka angielskiego są skierowane wyłącznie do uczniów szkoły podstawowej ( uczniowie gimnazjum nie są objęci wsparciem w projekcie).

 

„Akademia równych szans –
wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
w gminie Kamionka Wielka”