Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie

im. ks. prof. Piotra Poręby

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktualności

PDF

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie
zapraszają na

PATRIOTYCZNY FESTYN RODZINNY
w dniu 23 września 2018 roku (niedziela) w godzinach 13:00 – 20:00 organizowany na terenie szkoły i placu szkolnego
(alternatywnie w sali gimnastycznej i w salach lekcyjnych).

W programie:

 1. Przedstawienie w wykonaniu dzieci „Idziemy do ZOO” – godz. 13.00
 2. Żywa lekcja historii pt. „NIEPODLEGŁA” prowadzona przez Pana Michała Rychlickiego z Agencji Artystycznej „Pan Michał” – godz.13.30
 3. Przemarsz oraz koncert patriotyczny Orkiestry Dętej z Mystkowa pod batutą kapelmistrza Mateusza Główczyka – godz. 15.00
 4. Występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego Mali Mystkowianie – godz. 15.40
 5. Koncert Zespołu Ku Chwale – godz. 16.15
 6. Występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Mystkowie: recytacja poezji patriotycznej, piosenka patriotyczna, wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych, taniec Zumba, przedstawienie teatralne pt. „Kopciuszek na zawodach” – godz. 17.00
 7. Zabawa taneczna z Kapelą ZARYWA – 17.30 – 20.00

Ponadto:

Ø bezpłatnie dla dzieci: zjeżdżalnia małpka, zamek do skakania, suchy basen z piłeczkami, dart, szybowiec, plac zabaw i wiele innych atrakcji…

Ø wystawa patriotyczna

Ø gry i zabawy dla dzieci

Ø prezentacja sprzętu i wyposażenia Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie

Ø malowanie twarzy

Ø malowanie na szkle

Ø decoupage – zdobienie świec, drzewa itp.

Ø pokaz doświadczeń fizycznych i chemicznych, praca z mikroskopem

Ø wystawa prac plastycznych i technicznych uczniów

Ø punkt pielęgniarski: pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi, badanie wzroku, wyliczenie BMI

Ø wykonywanie zwierząt z balonów

Ø stoiska gastronomiczne: wata cukrowa, popcorn, ciasta, zimne napoje, kawa, potrawy z grilla, frytki, gofry, zapiekanki, lody

ZAPRASZAMY!!!

 

 

ZAPRASZAMY!!!


-----------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2019/2020

================

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 2018/2019

w Szkole Podstawowej w Mystkowie

===================

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

---------------------------------------------------------------------------

 

 • Drodzy rodzice, uprzejmie prosimy o złożenie nowych kart zapisu dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej na rok 2018/2019.
Uzupełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy świetlicy szkolnej.
Liczba uczniów w grupie wychowawczej świetlicy szkolnej nie może przekroczyć 25.
 • Sekretariat szkolny przeniesiony został do nowego budynku szkoły.


 • Od roku szkolnego 2018/2019 w klasach 1 - 8 szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjalnej obowiązuje dziennik elektroniczny: 


  https://portal.librus.pl/rodzina

Logowanie na Konto LIBRUS (dziennik elektroniczny)

1. Logowanie na numer konta otrzymanego w szkole: https://portal.librus.pl/rodzina/synergia/loguj
Proszę zwrócić uwagę na logowanie się na konto RODZINA (rodzic, uczeń).


2. Logowanie na login – adres e-mail:
https://portal.librus.pl/rodzina/login
UWAGA! Ten formularz nie służy do logowania się do dziennika elektronicznego Synergia (na konto otrzymane w szkole)! Formularz umożliwia logowanie się na Konto LIBRUS, które jest nową, dodatkową usługą oferowaną przez Librus od 1 września 2018 r.

3. Logowanie dla nauczyciela: https://portal.librus.pl/szkola/synergia/loguj


================

List Minister Edukacji Narodowej

do rodziców i opiekunów poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019

===============

Program
„Dobry Start”
to inwestycja

w edukację
polskich
dzieci.


To 300 zł
jednorazowego
wsparcia
dla wszystkich
uczniów
rozpoczynających
rok
szkolny.


Rodziny otrzymają
świadczenie
bez względu
na dochód.

---------------------------------------------------

 

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców


o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

----------------------------


Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej

w Mystkowie (regulaminy i załączniki)


Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie przyjmowane są z urzędu dzieci siedmioletnie, zamieszkałe w obwodzie szkoły (urodzone w roku 2011) na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów kandydata.

ZGŁOSZENIE do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie na rok szkolny 2018/2019

(dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie SP w Mystkowie)

.................................................................................................................................

Do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie przyjmuje się dzieci sześcioletnie w celu odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci pięcioletnie i czteroletnie zamieszkałe na terenie Gminy Kamionka Wielka - na podstawie wniosku.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. KS. PROF. PIOTRA PORĘBY W MYSTKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

oraz

druki wymaganych oświadczeń

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty

przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019

...................................................................................................................

„Święto Patrona Szkoły w Mystkowie”

https://www.facebook.com/szkola.mystkow.net/videos/2003173516587409/

------------------------------------------------------------------

Graficzny kalendarz roku szkolnego 2017/18


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18 

w Szkole Podstawowej w Mystkowie

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017r.

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Mystkowie

13 października 2017 r.

Święto Patrona Szkoły

13 listopada 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

I semestr

1 września 2017 r. – 30 stycznia 2018 r.

II semestr

31 stycznia – 22 czerwca 2018 r.

Śródroczna konferencja klasyfikacyjna

30 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe

12 - 25 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny 2018

Część humanistyczna
– 18 kwietnia (środa) historia i wos godz. 9:00
język polski godz. 11:00

Część mat.-przyrod.
– 19 kwietnia (czwartek) przedmioty przyrodnicze godz. 9:00
matematyka   godz. 11:00

Język obcy nowożytny
– 20 kwietnia (piątek)  na poziomie podstawowym godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym godz. 11:00

Roczna konferencja klasyfikacyjna

18 czerwca 2018 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Wakacje

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

13 listopada 2017 r. (piątek) - Święto Patrona Szkoły

18, 19, 20 kwietnia 2018 r. (egzaminy gimnazjalne klasy  trzeciej; środa, czwartek i piątek) - dni wolne dla uczniów klasy II gimnazjum

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

2 maja 2018 r. (środa)

4 maja 2018 r. (piątek)

1 czerwca 2018 r. (piątek)

Rekolekcje wielkopostne

19 - 21 marca  2018 r.

Spotkania z rodzicami

19 września 2017 r. (wtorek)
30 listopada 2017 r. (czwartek)
6 lutego 2018 r. (wtorek)
12 kwietnia 2018 r. (czwartek)
11 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

Festyn rodzinny 

... czerwca 2018 r.

Szkolne konkursy różnego typu

Prezentacje Artystyczne Szkół Gminy Kamionka Wielka

Na bieżąco, zgodnie z harmonogramem konkursów


- 12 czerwca 2018 r. (wtorek, sala gimnastyczna w Mystkowie)

Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej

15 maja 2018 r. (termin rezerwowy 17 maja 2018 r.)

Zielona Szkoła - Pogorzelica z Berlinem

19 - 26 maja 2018 r.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
i klasy I szkoły podstawowej

19 - 28  lutego 2018 r.


-------------------------------------------------

Od października 2017 r. na budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie działa urządzenie, które mierzy poziom zanieczyszczenia powietrza i smogu na zewnątrz. Sensory odczytują w czasie rzeczywistym serię parametrów na temat aktualnego powietrza w Mystkowie. Poprzez sensory Airly możliwe jest zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym. W oparciu o te dane, na mapie online oznaczane są m.in. informacje o jakości powietrza. Sensory mierzą m.in.: poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza.
Sprawdź aktualną jakość powietrza w Mystkowie
-----> https://map.airly.eu/pl/#latitude=49.60475&longitude=20.78721&id=465

..........................................................................................

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej

----------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁY PREZENTOWANE NA PRZEDMIOTOWYCH SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH

„WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ
w 8-letniej szkole podstawowej”

---------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych - komentarz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plan lekcji obowiązujący od 11 września 2017 roku

--------------------------------------------------------------------

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

----------------------------------------------------------------------

Gmina Kamionka Wielka od 1 czerwca 2017r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminie Kamionka Wielka”.

Lider projektu: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy projektu: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Gmina Kamionka Wielka

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. - 31.05.2019r.

W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie będą mieli możliwość wziąć udział w:

 • zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki
 • zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych z przyrody
 • zajęciach dodatkowych w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania

Dodatkowo uczniowie szkoły podstawowej, którzy mają trudności z nauką języka angielskiego będą mieli szansę skorzystania ze stypendiów na naukę języka angielskiego. Wysokość stypendium wynosi 1 800.00 zł/ucznia.

Poza stypendiami i realizacją zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz dodatkowych dla uczniów realizacja projektu przewiduje również:

 • wyposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w narzędzia do nauczania przyrody
 • wyposażenie szkolnej pracowni matematycznej w przyrządy do nauczania matematyki
 • Zakup sprzętu TIK do szkoły w ramach zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania

Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie ukierunkowane na rozwój umiejętności zawodowych w dwóch obszarach tematycznych tj.:

· nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu

· wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wartość projektu: 1 121 880,40 PLN w tym:

· współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 057 725,40 PLN

· współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 993 570,40 PLN

· wkład własny Gminy Kamionka Wielka: 64 155,00 PLN

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia wyrównawcze będzie się odbywać w dwóch cyklach: I cykl w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 19.06.2017r. do 30.09.2017r; II cykl w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 19.06.2018r. do 30.09.2018r. Dodatkowa rekrutacja (w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach) zostanie przeprowadzona w terminach: od 25.01.2018r. do 09.03.2018r. (I cykl) oraz od 25.01.2019r. do 09.03.2019r. (II cykl).

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania odbędzie się w terminie od 01.10.2018r. do 31.12.2018r.

Na terenie szkoły zostaną zorganizowane spotkania z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim i wskazanie korzyści wynikających z uczestnictwa. Terminy spotkań oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia dodatkowe oraz stypendia na naukę języka angielskiego są skierowane wyłącznie do uczniów szkoły podstawowej ( uczniowie gimnazjum nie są objęci wsparciem w projekcie).

„Akademia równych szans –
wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
w gminie Kamionka Wielka”

===================================================================================

Zapraszamy do odwiedzenia fanpage naszej szkoły na Facebooku

https://www.facebook.com/szkola.mystkow.net/

=========================================================================================

Prezentacje uczniów ZSPG w Mystkowie

Moja mała ojczyzna.............. Moja szkoła ................ Poznaj moją szkołę ....................Nasza szkoła..................... Moja szkoła

=============================================================================

Szkoła Podstawowa  im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie jest jedną z dziewięciu szkół położonych na terenie malowniczej gminy Kamionka Wielka. Składa się z Oddziału Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół liczy 209 uczniów. Granice obwodu w przypadku uczniów stanowią wsie: Mystków oraz część sołectwa Mszalnica. Szkoła dysponuje dwoma pracowniami komputerowymi, bogato wyposażoną biblioteką,  pełnym dostępem do Internetu z każdego miejsca na terenie szkolnym oraz nową pracownią językową. Szkoła posiada salę gimnastyczną, która służy też do uroczystości, akademii, zabaw i szkolnych imprez.

Dla dzieci chcących rozwijać swoje uzdolnienia, proponuje szeroką ofertę edukacyjną. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach dodatkowych. Oferowane zajęcia można podzielić na kilka bloków: zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań - praca z uczniem zdolnym, zajęcia artystyczne, sportowe.

Szczególnie uroczyście obchodzone są w naszej szkole: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Święto Edukacji Narodowej, Święto Patrona Szkoły, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 maja, Dzień Babci, Dzień Matki,  Dzień Wiosny, Dni Biblioteki, Wigilia, Dzień Dziecka, Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora i Przewodniczącego Rady Rodziców. Na ważniejszych uroczystościach swą obecnością zaszczycają nas przedstawiciele środowisk ważnych dla funkcjonowania szkoły, członkowie władz gminnych i oświatowych, sponsorzy.

Pierwsze wzmianki o szkole w Mystkowie pochodzą z roku 1539. Była to szkoła parafialna. W 1889 roku Krajowa Rada szkolna wydała dokument dotacyjny, na mocy którego utworzono szkołę filialną dla Mystkowa i Mszalnicy. W roku 1891 wynajęto u Barona Brudnickiego część budynku folwarcznego, którą zamieniono potem na izbę lekcyjną, potem adaptowano dalsze pomieszczenia na sale lekcyjne. Warunki jednak były bardzo trudne. Starania o budowę nowej szkoły podjęto dopiero po II wojnie światowej. Młodzież szkolna wprowadza się do nowej szkoły 14 stycznia 1966 roku.
12 listopada 1994 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Piotra Poręby. O wyborze na Patrona Szkoły zdecydowała przede wszystkim postawa księdza-pełna miłości i życzliwości do każdego człowieka, poświęcenia i wiary.
Dla społeczności mystkowskiej szkoły postać ks. prof. Piotra Poręby-człowieka, który nie ugiął się przed pokusami łatwego życia, ani przed trudnościami, które napotykał na swej drodze - stanowi wzór do naśladowania.
Obierając sobie za Patrona księdza profesora w sposób szczególny zaprosiliśmy Boga, wraz z jego ewangelią w progi szkoły. Wybór ten jest zaszczytem, ale również zobowiązuje.

Ks. prof. Piotr Poręba,   mystkowianin, absolwent miejscowej szkoły powszechnej, założyciel Katedry Pedagogiki Rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Słowa Platona „Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre” stały się bliskie uczniom naszej szkoły i wszelkim działaniom wychowawczym podejmowanym przez całą społeczność szkolną. Szkołę łączą silne więzy współpracy z Rodzicami i Parafią. To sprawia że oddziaływania wychowawcze szkoły są spójne, sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach uniwersalnym systemem wartości oraz kontynuowaniu tradycji placówki.

Od 1 września 1999 roku, w związku z reformą edukacji, obok szkoły podstawowej, w budynku zaczęło funkcjonować też gimnazjum. W roku 2002 budynek przeszedł gruntowny remont oraz powołano Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych. Także  w ostatnich latach została wymieniona instalacja elektryczna w całym budynku oraz dokonano gruntownego remontu pomieszczeń szkolnych, piwnic, szatni, zainstalowano monitoring, wymieniono wyposażenie sal gimnazjalnych. Znacząco poprawiono estetykę terenu szkolnego. Utworzony został plac odpoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży, nasadzone zostały liczne krzewy ozdobne na placu szkolnym i wokół szkoły.

Szkoła aktywnie wykorzystuje możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Bierze udział w licznych projektach. W minionych latach zorganizowane zostało szkolenia na terenie ZSPG w Mystkowie dla 12 nauczycieli szkoły „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej”. Szkolenie realizował Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Małopolski Ośrodek Szkoleniowy. Obejmowało zagadnienia z zakresu komputera, Internetu i multimediów w dydaktyce. Kurs trwał 10 tygodni, razem 80 godzin. Od października 2010 do kwiecień 2011 realizowany był projekt unijny „Szansa na lepszą przyszłość młodzieży z gimnazjów w Kamionce Wielkiej” (zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy III gimnazjum z zakresu edukacji matematyczno - przyrodniczej, humanistycznej i językowej oraz orientacja zawodowa i pierwsza pomoc dla uczniów klas gimnazjalnych). Nasza szkoła bierze udział od 2008 roku w programie „Szklanka mleka”, dzięki któremu każdy uczeń szkoły podstawowej otrzymuje trzy razy w  tygodniu  bezpłatnie kartonik białego mleka. Od 2009 roku bierzemy także udział w programie „Owoce w szkole” – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej otrzymują porcje warzyw i owoców. Program ma na celu kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród dzieci już od najmłodszych lat. Najzdolniejsi uczniowie brali udział w projekcie „Diament”.  W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół w Mystkowie realizował kilka projektów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Święto Patrona Szkoły

12 listopada (środa) 2014 r.

Program obchodów Święta Patrona Szkoły w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie

godz. 845 - Zbiórka przed szkołą

godz. 850 - Wymarsz z pocztem sztandarowym

do kościoła

godz. 900 - Msza Święta

godz. 1000 - Przemarsz na cmentarz,

złożenie wiązanki na grobie Patrona Szkoły

godz. 1030 - Uroczysta akademia

- Wręczenie nagród w konkursach o Patronie


godz. 1120 - Występ zespołu „Mali Mystkowianie„

Godz. 1200 - Poczęstunek przygotowany przez Radę

Rodziców

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE