Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Piotra Poręby

w Mystkowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktualności

PDF


Szkoła Podstawowa

im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie

 

-----------------------------------------------------------------------------------

W związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych od 12 marca br., prosimy wszystkich rodziców i uczniów o stałą kontrolę dziennika elektronicznego https://portal.librus.pl/rodzina, gdyż za jego pośrednictwem nauczyciele naszej szkoły będą przekazywać informacje i materiały do nauki zdalnej.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w kraju plac zabaw, siłownia oraz boiska znajdujące się przy budynku naszej szkoły są zamknięte. Dzieci w czasie trwania kwarantanny powinny pozostawać w domu pod opieką rodziców. Jest to czas, w którym uczniowie powinni unikać kontaktów towarzyskich, wyjść na place zabaw oraz w miejsca, w których może dojść do zakażenia. Apelujemy o odpowiedzialność. Zadbajmy wspólnie o to, aby cel obecnych działań, czyli ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa został osiągnięty. Zadbajmy o to, aby nasze dzieci, abyśmy my sami nie musieli bez koniecznej potrzeby przebywać w większych skupiskach ludzkich.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Kolejne informacje będziemy przekazywać Państwu na bieżąco na stronie szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny.

===============================

 

Zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej w Mystkowie

od 12 marca 2020 roku


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne,

jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności

zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W dniach 12 i 13 marca br. dla uczniów oraz dzieci,
którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki,
będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy
Szkoły Podstawowej w Mystkowie (7:40 – 16:00).

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. dzieci oraz uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.epodreczniki.pl udostępnione zostały e-materiały do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu, które będą przekazywane uczniom przez dziennik elektroniczny: https://portal.librus.pl/rodzina

Jeśli uczeń lub rodzic nie dysponują kodem dostępu do e-dziennika,

prosimy o szybki kontakt z sekretariatem szkoły

- najpóźniej do piątku 13 marca 2020 r.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

----------------------------------------------------------

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

w Kamionce Wielkiej

====================================================================

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby
w Mystkowie informuje, że zapisy na rok szkolny 2020/2021
do oddziału przedszkolnego oraz do  klasy pierwszej szkoły podstawowej
rozpoczną się 2 marca 2020 roku i trwać będą do 16 marca 2020 roku - zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 16 stycznia 2020 roku.

 

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie przyjmowane są z urzędu dzieci siedmioletnie, zamieszkałe w obwodzie szkoły (urodzone w roku 2013) na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów kandydata (dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie SP w Mystkowie).

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I - pobierz

ZGŁOSZENIE do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie na rok szkolny 2020/2021 - pobierz
+ oświadczenie o miejscu zamieszkania - pobierz

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. PROF. PIOTRA PORĘBY
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (dotyczy dzieci spoza obwodu SP w Mystkowie) - pobierz

.................................................................................................................................

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w Mystkowie - zasady rekrutacji - pobierz

Do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie przyjmuje się dzieci sześcioletnie w celu odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci pięcioletnie i czteroletnie zamieszkałe na terenie Gminy Kamionka Wielka - na podstawie wniosku.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KS. PROF. PIOTRA PORĘBY W MYSTKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - pobierz
oraz
druki wymaganych oświadczeń - pobierz.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - pobierz

========================================================================================

=================================================================

===================================

 

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie – informacja Ministerstwa Zdrowia

 

 

=======================================================================================================

==============================================================

=========================

Zapraszamy na Fanpage

Szkoły Podstawowej w Mystkowie


 

-----------------------------------

We wrześniu 2019 roku Szkoła Podstawowa im. ks. Prof. Piotra Poręby w Mystkowie przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”,

organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie,

Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolski Urząd Wojewódzki

oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Celem konkursu jest wyposażenie jak największej liczby uczniów w elementy odblaskowe,

zachęcanie do noszenia odblasków, a co za tym idzie – propagowanie bezpiecznego

poruszania się po drodze wszystkich uczestników ruchu drogowego.

---------------------------------

Ubezpieczenie EDU PLUS

---------

 

„Bezpieczna szkoła.

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne

w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”


https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Gmina Kamionka Wielka od 1 czerwca 2017r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminie Kamionka Wielka”.

Lider projektu: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy projektu: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Gmina Kamionka Wielka

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. - 31.05.2019r.

W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie będą mieli możliwość wziąć udział w:

 • zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki
 • zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych z przyrody
 • zajęciach dodatkowych w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania

Dodatkowo uczniowie szkoły podstawowej, którzy mają trudności z nauką języka angielskiego będą mieli szansę skorzystania ze stypendiów na naukę języka angielskiego. Wysokość stypendium wynosi 1 800.00 zł/ucznia.

Poza stypendiami i realizacją zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz dodatkowych dla uczniów realizacja projektu przewiduje również:

 • wyposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w narzędzia do nauczania przyrody
 • wyposażenie szkolnej pracowni matematycznej w przyrządy do nauczania matematyki
 • Zakup sprzętu TIK do szkoły w ramach zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania

Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie ukierunkowane na rozwój umiejętności zawodowych w dwóch obszarach tematycznych tj.:

 • · nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
 • · wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wartość projektu: 1 121 880,40 PLN w tym:

 • · współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 057 725,40 PLN
 • · współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 993 570,40 PLN
 • · wkład własny Gminy Kamionka Wielka: 64 155,00 PLN

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia wyrównawcze będzie się odbywać w dwóch cyklach: I cykl w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 19.06.2017r. do 30.09.2017r; II cykl w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 19.06.2018r. do 30.09.2018r. Dodatkowa rekrutacja (w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach) zostanie przeprowadzona w terminach: od 25.01.2018r. do 09.03.2018r. (I cykl) oraz od 25.01.2019r. do 09.03.2019r. (II cykl).

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania odbędzie się w terminie od 01.10.2018r. do 31.12.2018r.

 

Na terenie szkoły zostaną zorganizowane spotkania z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim i wskazanie korzyści wynikających z uczestnictwa. Terminy spotkań oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia dodatkowe oraz stypendia na naukę języka angielskiego są skierowane wyłącznie do uczniów szkoły podstawowej ( uczniowie gimnazjum nie są objęci wsparciem w projekcie).

„Akademia równych szans –
wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
w gminie Kamionka Wielka”