Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Piotra Poręby

w Mystkowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktualności

PDF


Szkoła Podstawowa

im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie

 

-----------------------------------------------------------------------------------

SESJA ZDJĘCIOWA

W dniu 7 listopada 2019 r. (czwartek) odbędzie się sesja zdjęciowa dla oddziału przedszkolnego oraz klas 1-8 SP (zdjęcia klasowe, zestawy indywidualne, kalendarze, breloczki, laurki, portrety). Wykonanie zdjęcia nie zobowiązuje do jego wykupu przez rodziców, zakup pamiątek jest dobrowolny. Cennik oraz oferta dostępne są dla uczniów na tablicach ogłoszeń w szkole.

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Święto Patrona Szkoły 12 listopada (wtorek) 2019 r.

Program obchodów Święta Patrona w Szkole Podstawowej w Mystkowie
godz. 9:45 Zbiórka na placu przed szkołą
godz. 9:50 Wymarsz z Pocztem Sztandarowym do Kościoła
godz. 10:00 Msza Święta
godz. 11:00 Przemarsz na cmentarz, złożenie wiązanki na grobie Patrona Szkoły
godz. 11:15 Powrót do szkoły w Mystkowie
godz. 11:20 – 13:00 Uroczysta akademia, Konkurs Wiedzy o Patronie, Wręczenie nagród laureatom konkursów, Poczęstunek dla dzieci przygotowany przez Radę Rodziców.

Świetlica szkolna będzie czynna w dniu 12 listopada  2019 r. od godziny 7:40 do 16:00.

============================================================================

 

 

Od początku września 2019 r. w naszej szkole sądecka Fundacja Inventor realizuje projekt pod nazwą „Zakoduj Swoją Przyszłość”.

W ramach tego projektu Uczniowie z klas piątych i szóstych poznają tajniki języka programowania Python.

Uczniowie nie ponoszą kosztów uczestnictwa w zajęciach,

a projekt sfinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego.

https://www.facebook.com/szkola.mystkow.net/

----------------------------------------------------------

We wrześniu 2019 roku Szkoła Podstawowa im. ks. Prof. Piotra Poręby w Mystkowie przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”,

organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie,

Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolski Urząd Wojewódzki

oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Celem konkursu jest wyposażenie jak największej liczby uczniów w elementy odblaskowe,

zachęcanie do noszenia odblasków, a co za tym idzie – propagowanie bezpiecznego

poruszania się po drodze wszystkich uczestników ruchu drogowego.

---------------------------------

Ubezpieczenie EDU PLUS

---------

RODO - Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych

-----------------------------------------------------------------------------

„Bezpieczna szkoła.

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne

w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”


https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

 

-------------------------------------

Rekrutacja do szkół

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2019/2020

 

link - elektroniczna rekrutacja


Rekrutacja - pytania i odpowiedzi

Rekrutacja - materiały do pobrania

Rekrutacja - terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

 

........................................................................................................................................................................................

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie

informuje, że zapisy na rok szkolny 2019/2020

do oddziału przedszkolnego

oraz do  klasy pierwszej szkoły podstawowej

rozpoczną się 25 lutego 2019 roku i trwać będą do 8 marca 2019 roku - zgodnie z Zarządzeniem

Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 stycznia 2019 roku.

Terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej

 

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły w godzinach 7:00 - 15:00 lub z poniższych linków:

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego


Zgłoszenie do klasy I Szkoły Podstawowej w Mystkowie (uczniowie zamieszkujący obwód szkoły)


Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej w Mystkowie (uczniowie spoza obwodu szkoły)

================================================================================

Terminy przerw w pracy przedszkoli

========================================================

 

========================================================

W dniu 12 października 2018 roku odbyła się akcja edukacyjna związana z przekazaniem oczyszczacza powietrza dla oddziału przedszkolnego.  Dotyczyła ona zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Na początku zaprezentowano „Oczyszczacz powietrza” przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego dla oddziału przedszkolnego oraz odczytano list Marszałka skierowany do rodziców i nauczycieli. Następnie dzieci z oddziału przedszkolnego wystąpiły z przedstawieniem pt. „Czyste powietrze wokół nas”, mówiącym o tym, że zanieczyszczone powietrze stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, ale także zwierząt i roślin, dlatego musimy o nie dbać. W ramach tej akcji wykonano również na korytarzu szkolnym gazetkę pt. „Nasza Ziemia w naszych rękach”, a na zajęciach dzieci zrobiły zabawki z butelek i nakrętek plastikowych, pokazując tym samym jak można wykorzystać puste opakowania np. po napojach.

--------------------------------------------------------------------------

RODO - klauzula informacyjna dla rodziców, opiekunów prawnych

------------------------------------------

Ubezpieczenie EDU PLUS

-------------------------

Zapraszamy na Fanpage Szkoły Podstawowej w Mystkowie

----------------------------------------------------

Gmina Kamionka Wielka od 1 czerwca 2017r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminie Kamionka Wielka”.

Lider projektu: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy projektu: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Gmina Kamionka Wielka

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. - 31.05.2019r.

W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie będą mieli możliwość wziąć udział w:

 • zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki
 • zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych z przyrody
 • zajęciach dodatkowych w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania

Dodatkowo uczniowie szkoły podstawowej, którzy mają trudności z nauką języka angielskiego będą mieli szansę skorzystania ze stypendiów na naukę języka angielskiego. Wysokość stypendium wynosi 1 800.00 zł/ucznia.

Poza stypendiami i realizacją zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz dodatkowych dla uczniów realizacja projektu przewiduje również:

 • wyposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w narzędzia do nauczania przyrody
 • wyposażenie szkolnej pracowni matematycznej w przyrządy do nauczania matematyki
 • Zakup sprzętu TIK do szkoły w ramach zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania

Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie ukierunkowane na rozwój umiejętności zawodowych w dwóch obszarach tematycznych tj.:

 • · nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
 • · wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wartość projektu: 1 121 880,40 PLN w tym:

 • · współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 057 725,40 PLN
 • · współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 993 570,40 PLN
 • · wkład własny Gminy Kamionka Wielka: 64 155,00 PLN

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia wyrównawcze będzie się odbywać w dwóch cyklach: I cykl w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 19.06.2017r. do 30.09.2017r; II cykl w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 19.06.2018r. do 30.09.2018r. Dodatkowa rekrutacja (w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach) zostanie przeprowadzona w terminach: od 25.01.2018r. do 09.03.2018r. (I cykl) oraz od 25.01.2019r. do 09.03.2019r. (II cykl).

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania odbędzie się w terminie od 01.10.2018r. do 31.12.2018r.

 

Na terenie szkoły zostaną zorganizowane spotkania z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim i wskazanie korzyści wynikających z uczestnictwa. Terminy spotkań oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia dodatkowe oraz stypendia na naukę języka angielskiego są skierowane wyłącznie do uczniów szkoły podstawowej ( uczniowie gimnazjum nie są objęci wsparciem w projekcie).

„Akademia równych szans –
wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
w gminie Kamionka Wielka”